Deze website werkt niet optimaal in Internet Explorer. Wij adviseren u daarom een andere browser dan Internet Explorer te gebruiken.

Natte Natuurparel De Utrecht

Waterschap De Dommel gaat in het kader van het project Natte Natuurparel de Utrecht het beekdal van de Raamsloop, Landgoed de Utrecht en de Mispeleindse en Neterselse Heide herinrichten. Doel is verdroging tegen te gaan, kwetsbare natuur te versterken en wateroverlast te beperken. Ook willen we het gebied toegankelijker maken voor recreatie en verbeteren we waar mogelijk de agrarische structuur. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen die nodig zijn vanuit het Natura 2000-Beheerplan. In juli 2021 dienen de maatregelen opgenomen in het Projectplan te zijn uitgevoerd. Het Projectplan is digitaal te bekijken. Daarnaast kunt u een analoge versie downloaden.

In de digitale versie van het Projectplan is gebruikt gemaakt van interactief kaartmateriaal. Onderstaande afbeelding laat zien hoe de interactieve kaarten werken.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

Externe plugin van derde partij voldoet mogelijk niet aan de toegankelijkheids richtlijnen.

Interactieve kaart (Esri)

Op dit moment is het Waterschap druk bezig met het uitwerken van de maatregelen voor het beekherstel van de Reusel tussen Reusel en Lage Mierde. De maatregelen worden beschreven in twee Projectplannen. Zodra de plannen gereed zijn, worden deze hier gepubliceerd.