R10. Dempen poel

Het nieuwe tracé van de Reusel (maatregel R1) loopt bovenstrooms van de Broekkant door een bestaande poel. Dit tracé is geïnspireerd op de historische ligging van de beek. Om de historische ligging zoveel als mogelijk te realiseren, wordt de bestaande poel actief door inbrengen van grond gedempt. Daarnaast dient de drooggevallen poel aan de westzijde van de nieuwe poel ook gedempt te worden. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform een nader op te stellen ecologisch werkprotocol. Figuur 1.5‑16 geeft de te dempen poel weer.