R11. Aanbrengen duikers

Binnen het projectgebied van de Reusel worden 11 nieuwe duikers aangebracht. Veelal dienen de duikers voor de bereikbaarheid voor de beheervoertuigen. Duiker R-D11 wordt aangebracht voor het verbeteren van de bereikbaarheid van het landbouwperceel na herverkaveling. Ter plaatse van de nieuwe duikers wordt indien nodig het maaiveld met ongeveer 30 centimeter verhoogd om voldoende dekking te verkrijgen. Op de maatregelenkaart zijn in zwart de aan te brengen duikers weergegeven. Tabel 1.5‑5 geeft de specificaties van de aan te brengen duikers weer. Figuur 1.5‑18 laat de aan te brengen duikers zien.

Tabel 1.5‑5: Overzicht aan te brengen duikers
 

Watergang

Materiaal

Diameter [mm]

B.O.B. bovenstrooms [m NAP]

R-D1

BERE-0128

Beton

300

0.05 m onder bodem watergang

R-D2

OWL60095

Beton

300

0.05 m onder bodem watergang

R-D3

RS25-AA

Beton

300

0.05 m onder bodem watergang

R-D4

OWL40406

Beton

300

0.05 m onder bodem watergang

R-D5

OWL40409

Beton

300

0.05 m onder bodem watergang

R-D6

RS27-AA

Beton

500

0.05 m onder bodem watergang

R-D7

BERE-0388

Beton

300

0.05 m onder bodem watergang

R-D8

Niet in legger

Beton

300

0.05 m onder bodem watergang

R-D9

OWL40498

Beton

300

0.05 m onder bodem watergang

R-D10

Nieuwe watergang (R19)

Beton

600

0.05 m onder bodem watergang

R-D11

RS27-AA

Beton

500

0.05 m onder bodem watergang

Figuur 1.5‑18: Overzicht aan te brengen duikers