R12. Vervangen duikers

In het deelgebied van de Reusel worden 2 duikers vervangen bij uitvoering van de maatregelen uit dit Projectplan. De duikers worden vervangen omdat de bodem van de betreffende watergang omhoog wordt gehaald bij het (geleidelijk) verdiepen of verlanden van de watergang of greppel. Op de maatregelenkaart zijn in oranje de te vervangen duikers weergegeven.

In de verdere uitwerking van het plan wordt de mate van verondiepen vastgesteld. Op basis hiervan wordt bepaald of het vervangen van duiker RS30-KDU1 en RS30-KDU2 noodzakelijk is. Tabel 1.5‑6 geeft de specificaties van de te vervangen duikers weer. Figuur 1.5‑19 geeft de te vervangen duikers weer.

Tabel 1.5‑6: Overzicht te vervangen duikers
 

Dommel ID

Materiaal (huidig)

Afmeting (huidig) [mm]

Materiaal (nieuw)

Afmeting (nieuw) [mm]

B.O.B. (t.o.v. waterbodem) [m]

R-D31

RS30-KDU1

Beton

400

Beton

600

-0.05

R-D32

RS30-KDU2

Beton

500

Beton

600

-0.05

Figuur 1.5‑19: Overzicht te vervangen duikers