R13. Verwijderen duikers

Binnen het beekdal van de Reusel worden 8 duikers in te dempen A-watergangen verwijderd. Door de dempingen komt de functie van de duikers te vervallen. Daarnaast worden ook alle duikers in te dempen B-watergangen en overige greppels verwijderd. De te verwijderen duikers in A-watergangen zijn op de maatregelenkaart in rood weergegeven. Tabel 1.5‑7 geeft de specificaties van deze te verwijderen duikers weer. Figuur 1.5‑20 geeft de te verwijderen duikers weer.

Tabel 1.5‑7: Overzicht te verwijderen duikers in A-watergangen
 

Dommel ID

Materiaal

Diameter [mm]

 

R-D51

RS23-KDU6

Beton

600

 

R-D52

RS26-KDU9

Beton

500

 

R-D53

RS28-KDU2

Beton

500

 

R-D54

RS29-KDU8

Beton

500

 

R-D55

RS31-KDU21

Beton

1000

 

R-D56

RS31-KDU23

Beton

1000

 

R-D57

RS31-KDU24

Beton

2000x1200

 

R-D58

RS39-KDU6

Beton

800

 
Figuur 1.5‑20: Overzicht te verwijderen duikers