R14. Vervangen stuw

Stuw RS31-ST8 in de Zilverloop net bovenstrooms van de Beekakkersweg staat in de huidige situatie soms onder water. Doordat in de toekomstige situatie het waterpeil benedenstrooms omhoog komt, zal dit vaker voorkomen. Om te zorgen dat de stuw zijn functie kan behouden, dient deze te worden vervangen. De bestaande schotbalkstuw wordt inclusief duiker (maatregel R13) verwijderd. Tabel 1.5‑8 de specificaties van de nieuw aan te brengen stuw zien. Figuur 1.5‑21 geeft de te vervangen stuw weer.

Tabel 1.5‑8: Specificaties nieuw aan te brengen stuw

Watergang

Type stuw

Auto-mati-sering

Doorstroom-breedte [m]

Hoogste doorstroom-hoogte [m NAP]

Laagste doorstroom-hoogte [m NAP]

Streefpeil

[m NAP]

RS31

Klepstuw

Ja

1,2m

24,4

22,51

23,3

Figuur 1.5‑21: Overzicht te vervangen stuw