R17. Mitigerende maatregel: ophogen perceel

De percelen MDE02-H-207, MDE02-H-1377, MDE02-H-2386, MDE02-H-2389 en MDE02-H-2391 worden (deels) opgehoogd als mitigerende maatregel. De ophoging van de percelen bedraagt ca. 5 tot 25 cm. Figuur 1.5‑23 geeft de op te hogen percelen weer.

Figuur 1.5‑23: Locatie op te hogen percelen MDE02-H-207, MDE02-H-1377, MDE02-H-2391, MDE02-H-2386, MDE02-H-2389