R19. Mitigerende maatregel: aanbrengen/opwaarderen watergang

Parallel aan de nieuwe kade (maatregel R18) wordt de bestaande watergang opgewaardeerd en een nieuwe watergang aangelegd. De op te waarderen en aan te brengen watergangen liggen aan de oostzijde van de kade. De watergangen zorgen ervoor dat de percelen ten oosten ervan kunnen goed kunnen afwateren. De nieuwe watergang heeft een bodembreedte van 0.5 m en taluds van 1:1.5. Figuur 1.5‑26 en Figuur 1.5‑27 laten het principeprofiel van de watergang zien. De nieuwe watergang wordt middels een duiker verbonden met de bestaande parallelwatergang langs de N269. Deze duiker (R-D9, zie Figuur 1.5‑24) wordt schuin aangelegd, zodat de watergang benedenstrooms van de reeds aangelegde duiker in de parallelwatergang uitmondt.