R2. Aantakken nieuwe loop Reusel en dempen huidige loop

Door de aanleg van de nieuwe loop (maatregel R1), komt de huidige loop van de Reusel (RS1) tussen stuw Hongeren en net benedenstrooms van de N269 te vervallen, zie Figuur 1.5‑5. Dit huidige traject met een lengte van 4,2 kilometer wordt gedempt. Voor de demping wordt de grond gebruikt die vrijkomt bij het ontgraven van de nieuwe loop (maatregel R1). Dit wordt eventueel aangevuld met grond die elders binnen het projectgebied wordt verkregen. Bij het dempen is het een aandachtspunt dat, in ieder geval in de toplaag, zoveel mogelijk voedselarme grond wordt toegepast. Door het toepassen van voedselarme grond neemt de diversiteit in de vegetatie toe en wordt voorkomen dat een aantal snelgroeiende soorten de boventoon voeren. Daarnaast dienen, daar waar de obstakelvrije zone (maatregel R3) over de gedempte Reusel loopt, aanvullende maatregelen te worden getroffen ten behoeve van de draagkracht en ter voorkoming van spoorvorming. Er wordt gestreefd naar duurzaam grondverzet waarbij het gebruik van grond uit de directe omgeving de voorkeur heeft.

Het voorkomen van verspreiden van exoten (o.a. Japanse Duizendknoop) tijdens grondtransporten is hierbij een belangrijk aandachtspunt. In bijlage A9 is de grondbalans toegevoegd.

Het dempen van de huidige loop wordt gestart nadat de nieuwe loop is aangetakt. Bij het dempen worden de maatregelen zoals geadviseerd in de Quickscan Natuur (bijlage A2) in acht genomen.