R6. Verlengen watergangen

In het beekdal dienen diverse watergangen te worden verlengd (zie Figuur 1.5‑12) om de afwatering aan te laten sluiten op de nieuwe loop van de Reusel (maatregel R1). Het betreft de A-watergangen als beschreven in Tabel 1.5‑2. Daarnaast wordt ook de watergang aan de noordzijde van de Koestraat verlengd om aan te sluiten op de nieuwe Reusel. Bij het verlengen van de watergangen wordt het profiel van de te verlengen watergangen gevolgd.

Tabel 1.5‑2: Overzicht te verlengen A-watergangen t.b.v. aansluiting op de Reusel

Watergang

Leggerstatus

 

RS23

A-watergang

 

RS25-AA

A-watergang

 

RS28

A-watergang

 

RS29

A-watergang

 
Figuur 1.5‑12: Overzicht te verlengen watergangen