R8. Dempen watergangen en greppels

Een aantal watergangen en greppels, of delen daarvan, worden gedempt om de drainerende werking op te heffen en kweldruk te herstellen. Watergangen die zijn opgenomen in de legger worden actief door inbrengen van grond gedempt. Het laten verlanden is hierbij niet van toepassing. Het gaat hierbij, naast het dempen van de Reusel, om 2 A-watergangen en 39 B-watergangen. Bij de overige greppels wordt tijdens de uitvoering bekeken of deze volledig gedempt gaan worden of dat het aanbrengen van gronddammen volstaat. Dit is onder andere afhankelijk van de toegankelijkheid, de hoogteligging en het verhang van de greppel. Eveneens afhankelijk van de locatie blijft er een minimale stroomgeul over om te zorgen dat regen- en overstromingswater niet langdurig op het maaiveld blijft staan. Aanwezige kunstwerken in te dempen leggerwatergangen en greppels zullen worden verwijderd. Een overzicht van de te dempen leggerwatergangen is weergegeven in Tabel 1.5‑4. Figuur 1.5‑15 geeft de te dempen watergangen weer.

Tabel 1.5‑4: Overzicht te dempen leggerwatergangen

Watergang

Leggerstatus

 

Watergang

Leggerstatus

 

RS31

A-watergang

 

OWL40413

B-watergang

 

RS39

A-watergang

 

OWL40414

B-watergang

 

BERE-0128

B-watergang

 

OWL40474

B-watergang

 

BERE-0388

B-watergang

 

OWL40492

B-watergang

 

BERE-0395

B-watergang

 

OWL40493

B-watergang

 

BERE-0396

B-watergang

 

OWL40494

B-watergang

 

BERE-0404

B-watergang

 

OWL40495

B-watergang

 

BERE-0405

B-watergang

 

OWL40497

B-watergang

 

BERE-0406

B-watergang

 

OWL40499

B-watergang

 

OWL40325

B-watergang

 

OWL40501

B-watergang

 

OWL40402

B-watergang

 

OWL40502

B-watergang

 

OWL40403

B-watergang

 

OWL40513

B-watergang

 

OWL40404

B-watergang

 

OWL41134

B-watergang

 

OWL40405

B-watergang

 

OWL41135

B-watergang

 

OWL40406

B-watergang

 

OWL41136

B-watergang

 

OWL40407

B-watergang

 

OWL41450

B-watergang

 

OWL40408

B-watergang

 

OWL41451

B-watergang

 

OWL40409

B-watergang

 

OWL41452

B-watergang

 

OWL40410

B-watergang

 

OWL41463

B-watergang

 

OWL40411

B-watergang

 

OWL60095

B-watergang

 

OWL40412

B-watergang

    
Figuur 1.5‑15: Overzicht te dempen watergangen