Samenwerking

Het project “Beekherstel Reusel De Mierden Noord” wordt uitgevoerd door Waterschap De Dommel. Het ontwerp is in samenwerking met de gemeente Reusel-De Mierden, Stichting Brabants Landschap, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), provincie Noord-Brabant en particuliere grondeigenaren tot stand gekomen. Deze partijen staan achter de herinrichting van het plangebied zoals beschreven in dit Projectplan en hebben gezamenlijk afspraken gemaakt voor ontwerp, uitvoering en beheer van het gebied.