Referenties

Braven, G. d. (2019). Vooronderzoek CE NNP De Utrecht & Beekherstel Reusel De Mierden. Heijen: AVG.

Dongen, H. v. (2019). NNP De Utrecht en Reusel de Mierden Vooronderzoek NEN 5725 / NEN 5717. Eindhoven: Royal HaskoningDHV.

M., V.-J., & R., H. (2019). Landgoed De Utrecht en Reusel-Mierden, Natte Natuurparel. Gemeente Reusel-De Mierden, Bladel, Hilvarenbeek en Oirschot (NB). Een Archeologisch Bureauonderzoek (BO) en Cultuurhistorische Verkenning. Nieuwegein: Transect b.v.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. (2015). Stroomgebiedbeheerplan Maas 2016-2021. Den Haag: Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. (2019). Factsheet: Reusel/Raamsloop/Achterste Stroom. Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (2015). Nationaal Waterplan 2016-2021. Den Haag: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Possen, B. (2019). Systeemanalyse Natte Natuurparel De Utrecht en de Reusel. Eindhoven: Royal HaskoningDHV.

Provincie Noord-Brabant. (2015). Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021. 's-Hertogenbosch: Provincie Noord-Brabant.

Provincie Noord-Brabant. (2017). Gebiedsanalyse Kempenland West Programma Aanpak Stikstof (PAS). 's-Hertogenbosch: Provincie Noord-Brabant.

Provincie Noord-Brabant. (2017). Natura 2000 Beheerplan Kempenland-West. 's-Hertogenbosch: Provincie Noord-Brabant.

van de Ven, J., Crompvoets, S., & Smit, G.-J. (2020). Definitief Projectplan Waterwet Natte Natuurparel De Utrecht. Eindhoven: Royal HaskoningDHV.

Waterschap De Dommel. (2015). Beekherstel Reusel-De Mierden Projectopdracht. Boxtel: Waterschap De Dommel.

Waterschap de Dommel. (2017). Leven-de-Dommel. Boxtel: Waterschap de Dommel.

Wortel, L. (2019). Quickscan NNP De Utrecht en Reusel - De Mierden. Eindhoven: Royal HaskoningDHV.