Beschrijving huidige situatie

Het projectgebied van Natte Natuurparel De Utrecht is een omvangrijk gebied met daarop gelegen: Landgoed De Utrecht, Landgoed Wellenseind, de Reusel, de Raamsloop en de Mispeleindse en Neterselse Heide.

Landgoed De Utrecht

Landgoed De Utrecht ligt ten zuiden van Esbeek aan weerszijden van de weg Tilburg-Reusel (N269). Het landgoed is vanaf 1899 ontstaan door ontginning van de heidevelden door de toenmalige Levensverzekering Maatschappij De Utrecht. De maatschappij ging later op in Amev en is nu onderdeel van ASR. Het 2500 hectare grote landgoed bestaat uit 1600 hectare bos, 200 hectare natuurterrein en 600 hectare landbouwgrond. Daarnaast heeft 100 hectare een woon- en recreatiefunctie met verhuurde en in erfpacht uitgegeven woningen, waarvan enkele rijksmonument zijn. Naast landgoed De Utrecht is ook het Landgoed Wellenseind gelegen. Landgoed Wellenseind dateert uit 1915 en is recentelijk opengesteld voor publiek. De recreatiedruk over het gehele landgoed De Utrecht is met jaarlijks duizenden bezoekers hoog.

De Reusel

De beek de Reusel stroomt via Landgoed Wellenseind en vervolgens door Landgoed De Utrecht richting Diessen. Het bovenstroomse deel van de Reusel richting de dorpskernen van Lage Mierde en Reusel is in de jaren ’60 van de vorige eeuw rechtgetrokken. Op Landgoed Wellenseind en Landgoed De Utrecht heeft de beek echter nog een natuurlijk meanderend verloop. Dit is het deel van de Reusel dat binnen het projectgebied gelegen is. De beek stroomt hier door en langs naald- en loofbossen. Hier zijn o.a. Elzenbroekbossen en Vogelkers-essenbossen gelegen die een grote (potentiële) natuurwaarde hebben. In hoogwaterperioden staan grote delen van het bos direct liggend aan de Reusel onder water. Op de rand van landgoed Wellenseind, nabij de Hertgang in Baarschot, splitst de natuurlijk meanderende beek zich af naar een afvoerkanaal (RS300).

Raamsloop

De Raamsloop ontspringt tussen Reusel en Bladel bij de Hamelendijk en stroomt via Reusel, Hulsel en Lage Mierde richting Landgoed De Utrecht. Op Landgoed Wellenseind komen de Raamsloop en de Reusel samen. In totaal is de beek 9,3 kilometer lang. Het traject van de Raamsloop binnen het projectgebied loopt tussen de Neterselsedijk in Lage Mierde tot aan de samenkomst met de Reusel op Landgoed Wellenseind. Het beekherstel binnen dit project richt zich op het deel vanaf de Neterselsedijk tot Landgoed Wellenseind. Dit deel is ca. 1,2 kilometer lang. Op dit deel hebben de gronden in het beekdal voornamelijk een agrarische functie. Het beekdal is gelegen tussen twee hoger gelegen dekzandruggen. Op dit moment is een klein deel van het beekdal bedekt met bos.

Mispeleindse en Neterselse Heide

De Mispeleindse en Neterselse Heide is een heidegebied met droge en vochtige heide dat vroeger deel uitmaakte van de uitgestrekte Kempische Heide. Hierin liggen onder andere de bekende grote vennen De Flaes en Het Goor maar ook vele kleine vennetjes. Het westelijk deel (Mispeleindse Heide) van de heide ligt op Landgoed De Utrecht. Het oostelijke deel (Neterselse Heide) is in beheer bij Brabants Landschap.