Deelgebied Raamsloop

Het deelgebied Raamsloop omvat het beekdal van de Raamsloop tussen de Neterselsedijk en Landgoed Wellenseind. Aan de oostzijde wordt het projectgebied gebied begrenst door de Dunsedijk en aan de westzijde door de Elzenstraat.

Deelgebied Omleiding

Het deelgebied Omleiding omvat het gebied ten zuiden, en klein deel ten noorden, van de Neterselse en Mispeleindse Heide tot aan de monding van de nieuwe omleidingswatergang in de Groote Beerze.

Deelgebied Utrecht-Noord

Het deelgebied Utrecht-Noord omvat het gebied langs de Reusel op landgoed de Utrecht en de directe omgeving van het landgoed. De volgende maatregelen aan overige werken zijn voorzien in dit deelgebied.